W listopadzie 2018 r. rozpoczęliśmy realizację I stopnia szkoleń trzystopniowych pt. „BasIQ – symulacja medyczna i metodyka nauczania z pracownikami dydaktycznymi i naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.

W trakcie spotkań dzielimy się wiedzą i umiejętnościami z wykorzystywania technik symulacji medycznej w prowadzeniu zajęć dydaktycznych m.in. na kierunku lekarskim, lekarsko-denstystycznym i położnictwie. W ramach podjętych działań dążymy do przybliżenia środowiska symulacji wykorzystywanej w edukacji medycznej oraz poprawy jakości kształcenia na kierunkach medycznych w naszej Uczelni.

Przed nami jeszcze dużo pracy - naszym celem jest przeszkolenie 300 osób.

Licznik na listopad 2018: 15 osób.

Następne grupy uczestników powitamy już w grudniu.