Centrum Symulacji Medycznej zrealizowało pierwsze nagranie z użyciem sprzętu zakupionego dzięki dofinasowaniu z Funduszy Europejskich w ramach projektu „MedIQ”. Sfilmowany został 15-minutowy wykład wprowadzający prof. Jeszego Kowalczyka, kierownika Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego. Wykład zostanie wykorzystany podczas szkolenia, na którym Profasor nie będzie mógł się pojawić osobiście. CSM rozwiązało ten problem!