Od 1 października 2018 r. Centrum Symulacji Medycznej ma pełną zdolność operacyjną. Drzwi do sal symulacyjnych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt medyczny, symulacyjny oraz audio-wideo stanęły otworem dla studentów kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa oraz położnictwa.

Zajęcia realizuje już wiele zakładów i klinik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach przedmiotów m.in.: 

 • praktycznego nauczania klinicznego (choroby wewnętrzne, ginekologia, pediatria, chirurgia, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa)
 • medycyny wieku podeszłego 
 • ginekologii
 • torakochirurgii
 • chirurgii urazowej
 • pediatrii
 • psychiatrii
 • podstawowych technik ratujących życie
 • anatomii klinicznej i radiologicznej
 • opieki pielęgniarskiej nad chorymi z przetoką jelitową
 • stomatologii zachowawczej z endodoncją
 • higieny stomatologicznej
 • stomatologii dziecięcej i profilaktyki stomatologicznej
 • bezpieczeństwa pracy w stomatologii
 • protetyki stomatologicznej