W dniach 25-29 sierpnia br. dr hab. n. med. Anna Torres (Pracownia Biostruktury Człowieka), dr hab. n. med. Kamil Torres, lek.med. Ewa Domańska-Glonek oraz mgr Katarzyna Naylor (Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej) wzięli udział w konferencji pt. Educating the future healthcare professional and the roles of the teacher zorganizowanej przez An International Association for Medical Education [AMEE], która odbyła się w Bazylei w Szwajcarii.

Podczas konferencji odbyły się dwie prezentacje przedstawicieli naszej Uczelni: Combined peer and self-assessment improves medical students’ performance in Human Biology course, wygłoszone przez dr hab. n.med. Annę Torres oraz Teaching procedural skills in simulation environment as a route to improve patients’ safety, wygłoszone przez mgr Katarzynę Naylor. Ponadto, udział w inspirujących spotkaniach zaowocował powstaniem wielu pomysłów na podniesienie jakości kształcenia w naszej Uczelni, którymi zamierzamy się dzielić i wdrażać w trakcie realizacji zajęć.