Głównym celem tego letniego kursu jest zastosowania analizy danych  (Big Data) do celów badań medycznych.

Kurs jest wspólną inicjatywą  University Medical Center Utrecht (UMCU) i University College London (UCL). Podczas kursu uczestnicy poznają kluczowe cechy analizy i technologii przetwarzania dużych zbiorów  danych (Big Data) w badaniach nad zdrowiem. Ponadto, uczestnicy nabędą wiedzę na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie informatyki medycznej, metod i narzędzi do  pozyskiwania i analizy Big Data w celach badawczych. Omówione będą różne podejścia do analizy danych i przekazana wiedza na temat wizualizacji Big Data. 

 

Termin: 20-24 sierpnia 2018

WWW:  https://www.utrechtsummerschool.nl/courses/life-sciences/big-data-in-health-research

 

Dokumenty rekrutacyjne: