W czwartek 1 lutego w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy Al. Racławickich 1, odbyło się otwarcie ofert na dostawę mebli do ZICSM. 

Obecnie oferty są badane pod względem poprawności formalnej, a następnie wykonawcy zostaną zaproszeni do podpisania umów i realizacji zamówienia.