W ramach projektu MedIQ - symulacja w edukacji medycznej, w dniach 26-27 stycznia 2018 r. pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nauczyciele akademiccy z kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa i położnictwa, odbyli certyfikowany Kurs BLS połączony z kursem instruktorskim.

Celem kursu było przeszkolenie uczestników w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych [AED], a także prezentacja technik nauczania i metodyki prowadzenia szkoleń BLS według American Heart Association.