Scenariusze z udziałem pacjentów standaryzowanych przygotowane w ramach projektu MedIQ w 2017 roku:

  1. Cukrzyca – wszystko zaczyna się w POZ (objawy, diagnostyka i leczenie cukrzycy)
  2. Poród martwego dziecka 
  3. Napadowa duszność w przebiegu astmy oskrzelowej - rozpoznanie różnicowe
  4. Zaburzenia afektywne u osób w podeszłym wieku
  5. Ocena geriatryczna i rozpoznanie zapotrzebowania na edukacje zdrowotną pacjenta w miejscu zamieszkania ze świeżo rozpoznaną cukrzycą 
  6. Diagnostyka i różnicowanie żółtaczki
  7. Diagnostyka i badanie piersi 
  8. Powikłania zatorowe w przebiegu migotania przedsionków
  9. Zakrzepica żylna i zator tętnicy płucnej jako pierwsza manifestacja choroby nowotworowej
  10. Hipoglikemia jako zagrażające życiu powikłanie cukrzycy