Kierownik merytoryczny
prof. dr hab. n. med. Kamil Torres

Asystent zadania nr 2
mgr Anna Pożarowszczyk

Program "SP2B"
dr n. med. Magdalena Horodeńska
mgr Jan Korulczyk
mgr Wojciech Dzikowski

Platforma e-edukacyjna
inż. Piotr Marciniak
mgr Jan Korulczyk
mgr Wojciech Dzikowski

Asystent ds. Podręcznika
dr n. med. Łukasz Pietrzyk