WWW: 5th Congress of Medical Education and Simulation for Students and Young Doctors MedIQ 2017


MedIQ 2017 - raport

W dniach 12-13 maja 2017 roku po raz piąty odbyła się konferencja Symulacji i Edukacji Medycznej dla Studentów i Młodych Lekarzy „MedIQ”. Wzięło w niej udział 200 uczestników z różnych państw Europy .Patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop. 

Jak co roku, w piątkowy poranek konferencję rozpoczął „Bieg po zdrowie”. Do rywalizacji stanęli studenci, nauczyciele akademiccy oraz władze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Bieg odbył się w obrębie domów studenckich, a rywalizacji towarzyszyła wspaniała atmosfera oraz doping dla startujących. 

Zaraz po zakończeniu biegu, wcale nie zwolniliśmy tempa. Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. n. med. Kamil Torres, który w interesujący sposób przedstawił rolę symulacji w edukacji medycznej. Następnym etapem były wykłady zaproszonych profesorów: Prof. Philip Evans -"MedicalEducation-Challenges and Trends for the 21st Century.", dr hab. n. med. Anna Torres "Symulować, czy nie…? Czy hybryda może stanowić odpowiedź?", dr hab. n. med. Hanna Trębacz – „Współpraca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z innymi uczelniami naświecie”,  Prof. Anselm Junemann "To seeor not to see- doesagematter?"

Kolejną częścią konferencji były Wojny Symulacyjne - SimChallenge, w których interdyscyplinarne zespoły, składające się z piątki studentów rozwiązywały problemy medyczne w środowisku symulacyjnym, przy udziale fantomów i pacjentów standaryzowanych. Zawody oparte były na technice symulacji medycznej, a rolą uczestników było doprowadzenie do rozwiązania scenariusza opartego na przypadku klinicznym. Oceniane one były przez grono wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny: prof. dr hab. n. med. Adama Nogalskiego, dr hab. n. med. Annę Torres, dr hab. n. med. Czuczwar, dr hab. n. med. Tomasiewicza, dr n. med. Beatę Rybojad i mgr Magdalenę Horodeńską. W pierwszym scenariuszu studenci mieli za zadanie pomóc poszkodowanemu w punkcie medycznym, a dodatkową atrakcją były strzały oraz udział wojska. Drugi scenariusz opierał się na zaburzeniach metabolicznych oraz zaburzeniah rytmu serca. Przed kolejnym, trzecim scenariuszem jury wyłoniło dwie drużyny, które wzięły udział w scenariuszu finałowym. W nim studenci musieli wykazać się wiedzą z zakresu chorób zakaźnych. Emocje, jakie towarzyszyły studentom, mogli obserwować widzowie wojen symulacyjnych, których z roku na rok jest coraz więcej. Mają oni niepowtarzalną okazję w tym momencie wzbogacić swoją wiedzę medyczną. Dodatkowym aspektem zawodów było wyłonienie drużyny, która będzie reprezentowała naszą Alma Mater na ogólnopolskich zawodach w przyszłym roku. 

Gdy opadły już emocje, wieczór zakończyły warsztaty. Studenci wraz z kadrą naukową Uniwersytetu przygotowali ich aż 16. Miejsca na warsztaty zapełniły się w błyskawicznym tempie, a według opinii uczestników wynika, że warsztaty były profesjonalnie przygotowanymi wydarzeniami łączącymi wiedzę z nauką teoretyczną jak i praktyczną.

Warsztaty przeprowadzone podczas konferencji: szycie chirurgiczne lek. Karol Rawicz-Pruszyński, USG FAST dr n. med. Katarzyna Dyndor, zaawansowane czynności resuscytacyjne lek. Magdalena Szukała, mgr Grzegorz Witkowski, gipsowanie dr n. med. Jerzy Bednarski, udrożnianie dróg oddechowych dr n. med. Marcin Błoński, medycyna pola walki lic Wojciech Dzikowski, EKG nie takie złe lek. Ewa Domańska-Glonek, badanie ginekologiczne i wywiad dr hab. Anna Torres, badanie oka dr n. med. Tomasz Chorągiewicz, ostry brzuch dr hab. Kamil Torres, podstawy badania psychiatrycznego dr n. med. Tomasz Kucmin, elektrochirurgia lek. Małgorzata Pucułek, przekazywanie pacjenta dr n. med. Anna Grodecka, Cukrzyca – wszystko zaczyna się w POZ. Objawy, diagnostyka i leczenie w praktyce dr n. med. JolantaSzeligaKról, advanced head CT imaging: angiography and perfusion dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz, neurochirurgia: mózg elokwentny, czyli gdzie w mózgu szukać funkcji? lek. Bartłomiej Tyzo.

Kolejny dzień konferencji upłynął pod znakiem prezentacji prac naukowych oraz doskonalenia umiejętności praktycznych, podczas kolejnych warsztatów symulacyjnych. Podczas piątej edycji konferencji MedIQ zaprezentowano około 150 prac naukowych w 11 sesjach. Jak podkreśliły komisje oceniające prace, poziom doniesień naukowych studentów był na wysokim poziomie, zarówno organizacyjnym jak i merytorycznym. Organizatorzy pragną serdecznie podziękować za trud, czas i zaangażowanie wszystkich studentów przedstawiających prace, opiekunom oraz członkom Komisji.