W ramach projektu MedIQ przewidziano zewnętrzne szkolenia w najbardziej prestiżowych jednostkach dla 79 osób stanowiących trzon kadry ZICSM, wg schematu przedst.w budżecie.

Dodatkowo 300 pracowników naukowo dydaktycznych UML weźmie udział w trzystopniowych szkoleniach wewnętrznych, co pozwoli na podniesienie jakości przygotowania metodycznego nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć MSM.

Założenia realizacji: grupy max 5 os. (łacznie 4200 h dydakt); każdy kurs zakończy się kompleksową oceną nabytych umiejętności.

I st: Symulacja medyczna i metodyka nauczania (30 h) dla 300 os, które nie mają doświadczenia w MSM. Planowanym celem kształcenia jest opanowanie podstaw technicznych i zarysu podstaw edukacji medycznej opartej na MSM tak, aby kursant zapoznał się i umiał wykorzystać MSM (realizować scenariusz, pracować z P.STAND, potrafił realizować cele edukacyjne w oparciu o MSM, znał i potrafił obsługiwać sprzęt symulacyjny).

II st: Symulacja medyczna (60 h) dla 140 os z najlepszymi wynikami z kursu I st, które po ukończeniu kursu mogą zostać koordynatorami przedmiotów i w sposób realny mogą kreować i implementować techniki symulacyjne do programów edukacyjnych. Kurs jest projektowany dla poszczególnych grup zawodowych (lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki i położne) oraz do grup dyscyplinarnych, tak aby w sposób najbardziej wydajny mogli poznać i unowocześniać środowisko edukacyjne w swojej pracy dydaktycznej. Kurs obejmuje ponadto przygotowanie do tzw. symulacji in situ w oddziałach.

III st: Kurs kierunkowy (60 h) dla 60 os z najlepszymi wynikami z kursu II st, jest kurs dla trenerów symulacji, którzy będą szkolić kolejnych członków kadry dydaktycznej i w sposób wiarygodny w oparciu o analizę danych udoskonalać metody edukacyjne. Kurs obejmuje nowoczesne metody oceny efektów kształcenia w oparciu o metody jakościowe i ilościowe. Szkolący się będą potrafić ocenić czy przyjęty model edukacyjny jest efektywnie realizowany i trwały i będą w stanie modyfikować. Kurs obejmuje metodologię procesu oceny procesu kształcenia oraz wdrażania zmian w obrębie zespołu. Ponadto stanowi podstawy naukowe do badań w zakresie edukacji medycznej.


Oferta szkoleń i rekrutacja:

szkolenia wewnętrzne

szkolenia zewnętrzne