Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach studenckich w ramach projektu MedIQ skierowanych do studentów kierunku lekarskiego. Oferujemy udział w kursach z następujących tematów:

 1. Kurs umiejętności praktycznych w chirurgii oparty o symulację medyczną.
 2. Kurs umiejętności praktycznych w internie oparty o symulację medyczną.
 3. Kurs umiejętności praktycznych w anestezjologii i medycynie ratunkowej oparty o symulację medyczną.
 4. Kurs umiejętności praktycznych w ginekologii i położnictwie oparty o symulację medyczną.
 5. Opieka ambulatoryjna nad pacjentem.
 6. Nauczanie studentów komunikacji klinicznej oparte na doświadczeniu, w tym z wykorzystaniem SP i hybrydowych – kurs podstawowy.
 7. Kurs umiejętności praktycznych w pediatrii oparty o symulację medyczną.
 8. Kurs umiejętności praktycznych w pielęgniarstwie w oparciu o symulację medyczną.
 9. Kurs umiejętności praktycznych w położnictwie oparty o symulację medyczną.
 10. Kurs umiejętności praktycznych dla stomatologii oparty o symulację medyczną.

Każdy student może wziąć udział tylko w jednym wybranym kursie.

Szkolenia są nieodpłatne - w całości sfinansowane z PO WER.

Aby zapisać się na szkolenie/a, należy wypełnić formularz online.


Aktualne rekrutacje na szkolenia

III. Kurs umiejętności praktycznych w anestezjologii i medycynie ratunkowej oparty o symulację medyczną

Zajęcia będą się odbywały w warunkach symulacji medycznej wysokiej wierności. Podczas zajęć studenci będą mieli okazję nabyć umiejętności z zakresu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych. Każda osoba będzie miała możliwość praktycznie przećwiczyć poszczególne umiejętności oraz wcielić się w każdą rolę zespołu resuscytacyjnego. 

W trakcie zajęć zostanie poruszona następująca tematyka:

 1. Zasady pracy w zespole resuscytacyjnym.
 2. Postępowanie w rytmach niedefibrylacyjnych 
 3. Postępowanie w rytmach defibrylacyjnych 
 4. Rozpoznawanie i leczenie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia

Termin szkolenia: 21-22 lutego 2019 r.

 • 21.02.2019 (godz.14:45-20:45)
 • 22.02.2019 (godz.15:00-20:15)

Dostępnych miejsc: 10 (2 grupy 5-osobowe)

X. Kurs umiejętności praktycznych dla stomatologii oparty o symulację medyczną

Termin szkolenia (5 spotkań):

 • 04.03.2019 13:30-15:45
 • 06.03.2019 13:00-15:15
 • 22.03.2019 13:30-15:45
 • 27.03.2019 13:30-15:45
 • 29.03.2019 13:30-15:45