Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach studenckich w ramach projektu MedIQ skierowanych do studentów kierunku lekarskiego. Oferujemy udział w kursach z następujących tematów:

  1. Kurs umiejętności praktycznych w chirurgii oparty o symulację medyczną.
  2. Kurs umiejętności praktycznych w internie oparty o symulację medyczną.
  3. Kurs umiejętności praktycznych w anestezjologii i medycynie ratunkowej oparty o symulację medyczną.
  4. Kurs umiejętności praktycznych w ginekologii i położnictwie oparty o symulację medyczną.
  5. Opieka ambulatoryjna nad pacjentem.
  6. Nauczanie studentów komunikacji klinicznej oparte na doświadczeniu, w tym z wykorzystaniem SP i hybrydowych – kurs podstawowy.
  7. Kurs umiejętności praktycznych w pediatrii oparty o symulację medyczną.
  8. Kurs umiejętności praktycznych w pielęgniarstwie w oparciu o symulację medyczną.
  9. Kurs umiejętności praktycznych w położnictwie oparty o symulację medyczną.
  10. Kurs umiejętności praktycznych dla stomatologii oparty o symulację medyczną.

Każdy student może wybrać dowolną liczbę szkoleń do odbycia.

Kursy rozpoczynają się w styczniu 2018 r. Dokładne terminy będą ustalane po przeprowadzeniu zapisów - będą dostosowane do potrzeb uczestników.

Aby zapisać się na szkolenie/a, należy wypełnić formularz online.

Szkolenia są nieodpłatne - w całości sfinansowane z PO WER.