Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach studenckich w ramach projektu MedIQ skierowanych do studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa oraz położnictwa. Oferujemy udział w kursach z następujących tematów:

I Kurs umiejętności praktycznych w chirurgii oparty o symulację medyczną [15 godz.].

II Kurs umiejętności praktycznych w internie oparty o symulację medyczną [15 godz.].

III Kurs umiejętności praktycznych w anestezjologii i medycynie ratunkowej oparty o symulację medyczną [15 godz.].

IV Kurs umiejętności praktycznych w ginekologii i położnictwie oparty o symulację medyczną [15 godz.].

V Opieka ambulatoryjna nad pacjentem [15 godz.].

VI Nauczanie studentów komunikacji klinicznej oparte na doświadczeniu, w tym z wykorzystaniem SP i hybrydowych – kurs podstawowy [15 godz.].

VII Kurs umiejętności praktycznych w pediatrii oparty o symulację medyczną [15 godz.].

VIII Kurs umiejętności praktycznych w pielęgniarstwie w oparciu o symulację medyczną [15 godz.]:

1) prowadzący: dr n.med. Anna Aftyka - TEMATYKA ZAJĘĆ

2) prowadzący: dr n.med. Monika Szewczyk, dr n.med. Agnieszka Sobolewska Samorek; dr hab.n.med. Mariusz Wysokiński - TEMATYKA ZAJĘĆ

IX Kurs umiejętności praktycznych w położnictwie oparty o symulację medyczną [15 godz.].

X Kurs umiejętności praktycznych dla stomatologii oparty o symulację medyczną [15 godz.].

 

Każdy student może wziąć udział tylko w jednym wybranym kursie. 

Szkolenia są nieodpłatne - w całości sfinansowane z PO WER.

Aby zapisać się na szkolenie/a, należy wypełnić formularz online.


Aktualne rekrutacje na szkolenia

Warunkiem realizacji kursu jest utworzenie grupy 5-osobowej. Potwierdzenie rejestracji na kurs dokonywane jest wyłącznie po złożeniu formularza zgłoszeniowego w terminie otrzymanym podczas wypełniania formularza on-line.

I. Kurs umiejętności praktycznych w chirurgii oparty o symulację medyczną [15 godz.]

Zajęcia będą się odbywały w 5-osobowych grupach w warunkach symulacji medycznej wysokiej wierności.

W trakcie zajęć zostanie poruszona następująca tematyka: 

 1. Profilaktyka przeciwtężcowa po skaleczeniu
 2. Postępowanie w sytuacji zagrożenia tężcem
 3. Chirurgiczne operowanie ran i skaleczeń
 4. Powikłania błędnej diagnostyki i leczenia
 5. Aktualne wytyczne leczenia przeciwtężcowego

 

Gr. 41: T1_16.04.2019; T2_23.04.2019; T3_25.04.2019; > godz. 13:00-15:15 terminy T4+T5 zostaną ustalone podczas pierwszego spotkania

Gr. 42: T1_7.05.2019; T2_9.05.2019; T3_14.05.2019; T4_16.05.2019; T5_21.05.2019 > godz.13:00-15:15

Gr. 43: T1_ 6.06.2019; T2_11.06.2019; T3_13.06.2019; T4_18.06.2019; T5_25.06.2019 > godz.13:00-15:15

 

III. Kurs umiejętności praktycznych w anestezjologii i medycynie ratunkowej oparty o symulację medyczną [15 godz.]

Zajęcia będą się odbywały w 5-osobowych grupach w warunkach symulacji medycznej wysokiej wierności. Podczas zajęć studenci będą mieli okazję nabyć umiejętności z zakresu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych. Każda osoba będzie miała możliwość praktycznie przećwiczyć poszczególne umiejętności oraz wcielić się w każdą rolę zespołu resuscytacyjnego. 

W trakcie zajęć zostanie poruszona następująca tematyka:

 1. Zasady pracy w zespole resuscytacyjnym.
 2. Postępowanie w rytmach niedefibrylacyjnych 
 3. Postępowanie w rytmach defibrylacyjnych 
 4. Rozpoznawanie i leczenie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia

Gr.47 18.04.2019 godz. 8:00-20:15 NEW!

Gr.48 18.04.2019 godz. 8:00-20:15 NEW! 

 

IV. Kurs umiejętności praktycznych w ginekologii i położnictwie oparty o symulację medyczną [15 godz.]

Zajęcia będą się odbywały w 5-osobowych grupach w warunkach symulacji medycznej wysokiej wierności. Podczas zajęć studenci będą mieli okazję nabyć umiejętności z zakresu ginekologii i położnictwa. Każda osoba będzie miała możliwość praktycznie przećwiczyć poszczególne umiejętności. 

 

Tematyka zajęć:

 1. Umiejętności techniczne - wykorzystywanie trenażerów
 2. Scenariusz symulacyjny - kobieta ciężarna w izbie przyjęć
 3. Scenariusz symulacyjny - kobieta ciężarna w warunkach poradni ginekologicznej

Gr. 45: T1 3.04.2019 godz. 14:30-19:45; T2 8.04.2019 godz. 14:00-20:00 

 

 

V. Opieka ambulatoryjna nad pacjentem [15 godz.]

Kurs specjalistyczny dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa oraz położnictwa

Zajęcia będą się odbywały w 5-osobowych grupach w warunkach symulacji medycznej wysokiej wierności. Podczas zajęć studenci będą mieli okazję doskonalić umiejętności z zakresu opieki nad pacjentem w warunkach ambulatorium. Każda osoba będzie miała możliwość praktycznie przećwiczyć poszczególne umiejętności. 

Tematyka zajęć:

 1. Specyfika pracy w opiece ambulatoryjnej. Postępowanie z gorączkującym pacjentem w poradni POZ. /3 x 45min
 2. Najczęstsze odchylenia w badaniach laboratoryjnych - zasady postępowania w warunkach ambulatoryjnych. /3 x 45min
 3. Różnicowanie wysypek oraz zmian skórnych w codziennej praktyce lekarza POZ. /3 x 45min
 4. Pacjent z limfadenopatią i splenomegalią u lekarza rodzinnego. /3 x 45min
 5. Pacjent z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego; pacjent z żółtaczką - zasady postępowania w warunkach ambulatoryjnych. /3 x 45min

Gr.28: 18.03.2019;  25.03.2019; 01.04.2019;  08.04.2019; 15.04.2019 > godz.16:00-18:15 

Gr.29: 18.03.2019;  25.03.2019; 01.04.2019;  08.04.2019; 15.04.2019 > godz.16:00-18:15

Gr.30: 06.05.2019;  13.05.2019; 20.05.2019;  27.05.2019; 03.06.2019 > godz.16:00-18:15

Gr.31: 06.05.2019;  13.05.2019; 20.05.2019;  27.05.2019; 03.06.2019 > godz.16:00-18:15 

Gr.34: 07.05.201914.05.2019; 21.05.2019;  28.05.2019; 04.06.2019 > godz.16:00-18:15

 <rekrutacja w toku>

Gr.35: 07.05.201914.05.2019; 21.05.2019;  28.05.2019; 04.06.2019 > godz.16:00-18:15

 <rekrutacja w toku>

 

VI. Nauczanie studentów komunikacji klinicznej oparte na doświadczeniu, w tym z wykorzystaniem SP i hybrydowych – kurs podstawowy [15 godz.]

Kurs specjalistyczny dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i położnictwa

Zajęcia będą się odbywały w 5-osobowych grupach warunkach symulacji medycznej wysokiej wierności. Podczas zajęć studenci będą mieli okazję doskonalić umiejętności z zakresu komunikacji klinicznej. Każda osoba będzie miała możliwość praktycznie przećwiczyć poszczególne umiejętności. 

Tematyka zajęć:

 1. Uczenie się przez doświadczenie czyli jak możemy udoskonalać swój warsztat medyka. Elementy medycyny narracyjnej czyli jak historia pacjenta może pomóc nam w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. /3 x 45min
 2. Budowanie relacji interpersonalnych w pracy lekarza czyli jak komunikować się z pacjentem, jego rodziną oraz personelem medycznym.  "Trudna sztuka anamnezy" - jak skutecznie zbierać wywiad lekarski. /3 x 45min
 3. O technikach skutecznej komunikacji z trudnym pacjentem - 5 najczęstszych typów charakterologicznych pacjenta. "Szumy" w relacji lekarz-pacjent oraz jak je zwalczać. /3 x 45min
 4. Przekazywanie niepomyślnych informacji w praktyce klinicznej - protokół SPIKES. /3 x 45min
 5. Facebook-based medicine a profesjonalizm lekarski  czyli o tym jak wizerunek wpływa na pracę lekarza. /3 x 45min

  

VII. Kurs umiejętności praktycznych w pediatrii oparty o symulację medyczną [15 godz.] 

Kurs specjalistyczny dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa oraz położnictwa 

Zajęcia będą się odbywały w 5-osobowych grupach warunkach symulacji medycznej wysokiej wierności. Każda osoba będzie miała możliwość praktycznie przećwiczyć poszczególne umiejętności. 

Tematyka zajęć: -

 1. Diagnostyka różnicowa i leczenie zakażeń układu oddechowego u dzieci.
 2. Różnicowanie bólów brzucha i przewlekłych biegunek u dzieci.
 3. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w ostrej biegunce u dzieci.
 4. Postępowanie w krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci.
 5. Różnicowanie wysypek u dzieci.

Gr.44: 02.04.2019; 03.04.2019;  04.04.2019; 05.04.2019; 10.04.2019  > godz.14:00-16:15   

 

VIII. Kurs umiejętności praktycznych w pielęgniarstwie w oparciu o symulację medyczną [15 godz.].

Kurs specjalistyczny dla studentów kierunku pielęgniarstwa

Zajęcia będą się odbywały w 5-osobowych grupach warunkach symulacji medycznej wysokiej wierności. Każda osoba będzie miała możliwość praktycznie przećwiczyć poszczególne umiejętności. 

 

Gr. 49: 24.06.2019 godz. 9:00-15:00; 26.06.2019 godz.9:00-14:15 - prowadzący: dr n.med. Anna Aftyka - tematyka kursu

 

 

Gr. 40: 25.03.2019 > godz. 8:30-12:15 ; 24.04.2019 > godz. 8:00-15:30

 

 

 

X. Kurs umiejętności praktycznych dla stomatologii oparty o symulację medyczną [15 godz.]

Kurs specjalistyczny dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego

Zajęcia będą się odbywały w 5-osobowych grupach warunkach symulacji medycznej. Każda osoba będzie miała możliwość praktycznie przećwiczyć poszczególne umiejętności. 

Tematyka zajęć:

 1. Prezentacja środowiska symulacji medycznej. Metody symulacji medycznej wykorzystywane w nauczaniu przedklinicznym i klinicznym poszczególnych przedmiotów na kierunku lekarsko-dentystycznym.
 2. Zasady tworzenia i realizacji scenariuszy zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej.
 3. Debriefing w edukacji medycznej z wykorzystaniem symulacji medycznej
 4. Pacjenci symulowani i standaryzowani w edukacji medycznej na kierunku lekarsko-dentystycznym. Działanie interdyscyplinarne w procedurach symulacyjnych.
 5. OSCE - definicja i checklista. Praktyczna realizacja scenariusza z zakresu instruktażu higieny jamy ustnej u pacjenta z zaawansowaną chorobą przyzębia.

 

Gr.38: 01.04.2019; 03.04.2019; 05.04.2019; 25.04.2019; 29.04.2019 > godz. 12:30 - 14:45

 <rekrutacja w toku>