Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach studenckich w ramach projektu MedIQ skierowanych do studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa oraz położnictwa.

Szkolenia są nieodpłatne - w całości sfinansowane z PO WER. Na potwierdzenie ukończenia szkolenia studenci otrzymują certyfikat.

Harmonogramy poszczególnych edycji kursów oraz zapisy na szkolenia: https://e-csm.umlub.pl/szkolenia

Do pobrania: Regulamin szkoleń

Warunkiem realizacji kursu jest utworzenie grupy 5-osobowej. Potwierdzenie rejestracji na kurs dokonywane jest wyłącznie po złożeniu formularza zgłoszeniowego w terminie otrzymanym podczas wypełniania formularza on-line.