Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach studenckich w ramach projektu MedIQ skierowanych do studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa oraz położnictwa. Oferujemy udział w kursach z następujących tematów:

 

 Szkolenia są nieodpłatne - w całości sfinansowane z PO WER. 

 Na potwierdzenie ukończenia szkolenia studenci otrzymują certyfikat

HARMONOGRAMY poszczególnych kursów i grup dostępne bezpośrednio w formularzu 

- > rozwiń ▾ pełny harmonogram edycji ... ▾

Każdy student może wziąć udział tylko w jednym wybranym kursie - dotyczy całego projektu.

Aby zapisać się na szkolenie/a, należy wypełnić 

FORMULARZ ON-LINE 📌 https://e-csm.umlub.pl/szkolenia/

Regulamin szkoleń


Aktualne rekrutacje na szkolenia

Warunkiem realizacji kursu jest utworzenie grupy 5-osobowej. Potwierdzenie rejestracji na kurs dokonywane jest wyłącznie po złożeniu formularza zgłoszeniowego w terminie otrzymanym podczas wypełniania formularza on-line.

I. Kurs umiejętności praktycznych w chirurgii oparty o symulację medyczną [15 godz.]

Zajęcia będą się odbywały w 5-osobowych grupach w warunkach symulacji medycznej wysokiej wierności.

Tematyka zajęć:

1. Profilaktyka przeciwtężcowa po skaleczeniu

2. Postępowanie w sytuacji zagrożenia tężcem

3. Chirurgiczne operowanie ran i skaleczeń

4. Powikłania błędnej diagnostyki i leczenia

5. Aktualne wytyczne leczenia przeciwtężcowego

 

III. Kurs umiejętności praktycznych w anestezjologii i medycynie ratunkowej oparty o symulację medyczną [15 godz.]

Zajęcia będą się odbywały w 5-osobowych grupach w warunkach symulacji medycznej wysokiej wierności. 

Tematyka zajęć:

1. Zasady pracy w zespole resuscytacyjnym.

2. Postępowanie w rytmach niedefibrylacyjnych 

3. Postępowanie w rytmach defibrylacyjnych 

4. Rozpoznawanie i leczenie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia 

 

IV. Kurs umiejętności praktycznych w ginekologii i położnictwie oparty o symulację medyczną [15 godz.]

Zajęcia będą się odbywały w 5-osobowych grupach w warunkach symulacji medycznej wysokiej wierności. 

Tematyka zajęć:

1. Umiejętności techniczne - wykorzystywanie trenażerów

2. Scenariusz symulacyjny - kobieta ciężarna w izbie przyjęć

3. Scenariusz symulacyjny - kobieta ciężarna w warunkach poradni ginekologicznej 

 

V. Opieka ambulatoryjna nad pacjentem [15 godz.]

Zajęcia będą się odbywały w 5-osobowych grupach w warunkach symulacji medycznej wysokiej wierności.

Tematyka zajęć:

1. Specyfika pracy w opiece ambulatoryjnej. Postępowanie z gorączkującym pacjentem w poradni POZ. /3 x 45min

2. Najczęstsze odchylenia w badaniach laboratoryjnych - zasady postępowania w warunkach ambulatoryjnych. /3 x 45min

3. Różnicowanie wysypek oraz zmian skórnych w codziennej praktyce lekarza POZ. /3 x 45min

4. Pacjent z limfadenopatią i splenomegalią u lekarza rodzinnego. /3 x 45min

5. Pacjent z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego; pacjent z żółtaczką - zasady postępowania w warunkach ambulatoryjnych. /3 x 45min 

 

VI. Nauczanie studentów komunikacji klinicznej oparte na doświadczeniu, w tym z wykorzystaniem SP i hybrydowych – kurs podstawowy [15 godz.]

Zajęcia będą się odbywały w 5-osobowych grupach warunkach symulacji medycznej wysokiej wierności. 

Tematyka zajęć:

1. Uczenie się przez doświadczenie czyli jak możemy udoskonalać swój warsztat medyka. Elementy medycyny narracyjnej czyli jak historia pacjenta może pomóc nam w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. /3 x 45min

2. Budowanie relacji interpersonalnych w pracy lekarza czyli jak komunikować się z pacjentem, jego rodziną oraz personelem medycznym.  "Trudna sztuka anamnezy" - jak skutecznie zbierać wywiad lekarski. /3 x 45min

3. O technikach skutecznej komunikacji z trudnym pacjentem - 5 najczęstszych typów charakterologicznych pacjenta. "Szumy" w relacji lekarz-pacjent oraz jak je zwalczać. /3 x 45min

4. Przekazywanie niepomyślnych informacji w praktyce klinicznej - protokół SPIKES. /3 x 45min

5. Facebook-based medicine a profesjonalizm lekarski  czyli o tym jak wizerunek wpływa na pracę lekarza. /3 x 45min

 

VII. Kurs umiejętności praktycznych w pediatrii oparty o symulację medyczną [15 godz.] 

Zajęcia będą się odbywały w 5-osobowych grupach warunkach symulacji medycznej wysokiej wierności. 

Tematyka zajęć: 

1. Diagnostyka różnicowa i leczenie zakażeń układu oddechowego u dzieci.

2. Różnicowanie bólów brzucha i przewlekłych biegunek u dzieci.

3. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w ostrej biegunce u dzieci.

4. Postępowanie w krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci.

5. Różnicowanie wysypek u dzieci.

 

VIII. Kurs umiejętności praktycznych w pielęgniarstwie w oparciu o symulację medyczną [15 godz.].

Zajęcia będą się odbywały w 5-osobowych grupach warunkach symulacji medycznej wysokiej wierności. 

Tematyka zajęć: 

 Dr n.med. Anna Aftyka

1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u niemowląt, dzieci i dorosłych + AED z elementami zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dawkowanie leków stosowanych w resuscytacji u dorosłych i dzieci, wentylacja za pomocą maski twarzowej i worka samorozprężalnego, rozpoznanie rytmów serca do defibrylacji, elementy obsługi defibrylatora manualnego) – 4 godziny.

2. Wybrane procedury diagnostyczne i terapeutyczne w Oddziale Intensywnej Terapii (monitorowanie pacjenta, przyrządowe i bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych, tlenoterapia, obsługa cewnika centralnego i portu naczyniowego, złącz bezigłowych i kraników trójdrożnych, dostęp doszpikowy, bilans płynów u noworodka leczonego w OIT, dokumentowanie stanu pacjenta, wsparcie informacyjne i emocjonalne pacjenta i jego rodziny) – 4 godziny. 

3. Ratownictwo przedszpitalne w urazach (szybkie badanie urazowe, rozpoznawanie stanu zagrożenia życia, wybrane interwencje krytyczne i podejmowanie decyzji o transporcie) – 4 godziny.

4. Ból – rozpoznawanie i leczenie u noworodka, dziecka i osoby dorosłej (wywiad, skale służące do oceny bólu, dawkowanie leków, postępowanie w ostrym bólu pooperacyjnym, dokumentowanie nasilenia bólu) – 3 godziny.

X. Kurs umiejętności praktycznych dla stomatologii oparty o symulację medyczną [15 godz.]

Kurs specjalistyczny dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego

Zajęcia będą się odbywały w 5-osobowych grupach warunkach symulacji medycznej. 

Tematyka zajęć:

1. Prezentacja środowiska symulacji medycznej. Metody symulacji medycznej wykorzystywane w nauczaniu przedklinicznym i klinicznym poszczególnych przedmiotów na kierunku lekarsko-dentystycznym.

2. Zasady tworzenia i realizacji scenariuszy zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej.

3. Debriefing w edukacji medycznej z wykorzystaniem symulacji medycznej

4. Pacjenci symulowani i standaryzowani w edukacji medycznej na kierunku lekarsko-dentystycznym. Działanie interdyscyplinarne w procedurach symulacyjnych.

5. OSCE - definicja i checklista. Praktyczna realizacja scenariusza z zakresu instruktażu higieny jamy ustnej u pacjenta z zaawansowaną chorobą przyzębia.

 

 wykres