Wymagania odnośnie scenariusza

1. Scenariusze powinny być opracowane w wersji papierowej i elektronicznej, później wprowadzone do Ogólnopolskiej Bazy nadzorowanej przez UM w Poznaniu.

2. Scenariusz powinien obejmować treści zawarte w załączniku nr 1 ( załącznik maila).

3. Scenariusz powinien charakteryzować się interdyscyplinarnością oraz składać się z części:

1) metodologicznej,
2) dla osoby prowadzącej zajęcia,
3) dla studenta/studentki uczestniczącej w zajęciach,
4) dla pracownika technicznego.

4. Autor przygotuje wszystkie zaplanowane przez siebie w scenariuszu wyniki badań i załączy je do scenariusza

5. Założy konto na portalu scenariuszy (póki co nie jest on jeszcze aktywny).

6. Wprowadzi scenariusz na portal wypełniając wszystkie wymagane pola, oraz te które są istotne dla danego scenariusza.

7. Wynagrodzenie za opracowanie scenariuszy uwzględnia dokonywanie w nich aktualizacje przez okres trwania projektu wg najnowszych Wytycznych.

8. Scenariusz powinien zawierać informacje dotyczące obszarów nauki – symulacja medyczna, ogólny opis wraz z celami kształcenia, historię pacjenta z dodatkowymi informacjami dotyczącymi jego historii medycznej, listę sprzętu niezbędnego do treningu z podziałem na sprzęt – symulatory, leki, drobny sprzęt medyczny, sprzęt jednorazowego użytku, sposób przygotowania symulatora, jego parametry podstawowe na początku i na końcu interwencji oraz parametry pacjenta, scenariusz interwencji, proponowane właściwe działanie oraz debriefing (omówienie przypadku).


Opracowanie scenariusza związane jest z wynagrodzeniem w formie dodatku do wynagrodzenia przyznawanego na 3 miesiące (sumarycznie 3900 zł brutto za 3 miesiące). 

 

Kalendarium

Przesłanie tematu scenariusza do 10 stycznia 2017.

Przesłanie wstępnej wersji scenariusza: koniec stycznia 2017.

Wprowadzenie ostatecznej wersji scenariusza koniec lutego 2017.


 

Przykładowy scenariusz