Realizacja projektu "MedIQ - symulacja w edukacji medycznej"
na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

 

Działania już zrealizowane lub w trakcie realizacji:

 1. Platforma e-edukacyjna MedIQ: www.mediq.edu.pl
 2. Program pacjenta standaryzowanego „SP2B”; scenariusze symulacyjne z rolą dla SP
 3. Scenariusze symulacyjne do ogólnopolskiej bazy w Poznaniu (w ramach działania ogólnopolskiego)
 4. Podręcznik symulacyjny
 5. Udział w konferencjach i szkoleniach
 6. Wyposażenie ZICSM

 

1. Platforma e-edukacyjna MedIQ

Zakładane funkcjonalności platformy:

 • Baza wiedzy
 • Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy
 • Komunikacja między nauczycielami a studentami i między studentami
 • Narzędzia usprawniające przeprowadzanie zaliczeń egzaminów
 • Tablica informacyjną dla różnego typu odbiorców

Planowane narzędzia w celu realizacji zakładanych funkcjonalności:

 • Baza edukacyjnych materiałów tekstowych i multimedialnych
 • Forum dla studentów i nauczycieli akademickich
 • Moduł drzew decyzyjnych
 • Moduł PUK
 • Wirtualne Centrum Symulacji Medycznej – wirtualizacja budynku ZICSM
 • Panel informacji o szkoleniach

 

2. Program pacjenta standaryzowanego „SP2B”; scenariusze symulacyjne z rolą dla SP

Projekt pilotażowy

 • Zajęcia z udziałem SP w toku studiów na kierunku lekarskim
 • OSCE – jedna stacja z udziałem SP

Program

 • Wytyczne - dokument pt. „Program Pacjenta Standaryzowanego SP2B”
 • Rekrutacja SP
 • Szkolenie SP 
 • Baza scenariuszy i ról SP 

SP jako obszar badań

 • Metodologia SP
 • Ocena jakości nauczania

 

3. Scenariusze symulacyjne do ogólnopolskiej bazy w Poznaniu

 • „Terapia wielolekowa w nadciśnieniu”   /prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
 • „Ostry brzuch”   /prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski
 • „Obrazowanie a stany nagłe”   /dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab, prof. nadzw.
 • „Stany nagłe w ginekologii i położnictwie”   /dr hab. n. med. Anna Torres
 • „Komunikacja w zespole interprofesjonalnym”   /mgr Magdalena Horodeńska

 

4. Podręcznik symulacyjny

Podręcznik bazujący na doświadczeniach związanych z monografią „Medical simulation” pod red. dr hab. n. med. Kamila Torresa.

Redakcja naukowa:

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kański
 • dr hab. n. med. Kamil Torres

Planowane rozdziały:

 • Centrum Symulacji - projektowanie i informacje podstawowe
 • Edukacja medyczna teoria i praktyka
 • Edukacja z wykorzystaniem symulacji w naukach o zdrowiu
 • Scenariusze w symulacji medycznej
 • Debriefing
 • Nauczanie kompetencji społecznych, kulturowych i profesjonalizmu
 • Pacjenci Standaryzowani
 • Metody oceny w symulacji
 • Bezpieczeństwo pacjenta a symulacja medyczna
 • Prebriefing oraz przygotowanie środowiska nauki do symulacji

 

5. Udział w konferencjach i szkoleniach

Udział w:

 • Konferencja SEASAM (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine)
 • Konferencja AMEE (The Association for Medical Education in Europe)
 • Szkolenie DASH (Digital Access to Scholarship at Harvard)
 • Leadership in Healthcare, Summer School
 • Train the trainer
 • EuSim simulation Instructor Course

 

6. Wyposażenie ZICSM

Zbieranie wymagań sprzętowych, organizacja przetargów.