BIBLIOGRAFIA

 • Allegranzi Benedetta, Nejad Sepideh Bagheri, Chraiti Marie-Noelle, Engineer Cyrus, Castillejos Gabriela Garcia, Graafmans Wilco, Kilpatrick Claire, Mathai Elizabeth, Pittet Didier, Resal Lucile, Richet Hervé, Sudan Rosemary (2009) „Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej – podsumowanie”, World Health Organization; WHO/IER/PSP/2009.07
 • Azeemuddin Ahmed, Mark A Graber (2015), Evaluation of the adult with dyspnea in the emergency department. Baza danych UpToDate®; dostępne przez: <http://www.biblioteka.umlub.pl>
 • Barrisford Glen, Steele Graeme (2015), Acute urinary retention. Baza danych UpToDate®; dostępne przez: <http://www.biblioteka.umlub.pl>
 • Bienias P., Irzyk K. „Badanie obwodowego układu krążenia”, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM z Centrum Leczenia Żylnej Choroby ZakrzepowoZatorowej, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie.
 • Drake Richard, Vogl Wayne, Mitchell Adam (2010), Anatomia Gray‘a. Podręcznik dla studentów. t.2. Elsevier Urban&Partner, Wrocław, dodruk 2013
 • Dzirba Alina (2010), „Wstrzyknięcia domięśniowe. Podręcznik dla studiów medycznych”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
 • Frank Robert (2015), Peripheral venous access in adults. Baza danych UpToDate®; dostępne przez: <http://www.biblioteka.umlub.pl>
 • Hildebrand Nikolaus (2001), „Iniekcje, infuzje, pobieranie krwi”, Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław
 • <http://www.bezpiecznalinianaczyniowa.pl>
 • Kaplan Norman, Thomas George, Pohl Marc (2015) Blood pressure measurement in the diagnosis and management of hypertension in adults. Baza danych UpToDate®; dostępne przez: <http://www.biblioteka.umlub.pl>
 • Praca zbiorowa (2015) Interna Szczeklika 2015, pod red. Piotra Gajewskiego, Medycyna Praktyczna
 • Rojek Grażyna, Chirurgiczne i higieniczne mycie rąk. [pdf] Dostępne na stronie <http://www.poloznictwo.cba.pl/download/IIrok/ppp_inne/higieniczne_i_chirurgiczne_mycie_rak.pdf>
 • Schaeffer Anthony (2015), Placement and management of urinary bladder catheters. Baza danych UpToDate®; dostępne przez: <http://www.biblioteka.umlub.pl>
 • Sivilotti Marco (2015), Initial management of the critically ill adult with an unknown overdose. Baza danych UpToDate®; dostępne przez: <http://www.biblioteka.umlub.pl>