Centrum Symulacji Medycznej prowadzi nabór do udziału w kolejnych edycjach szkolenia trójstopniowego pn. "Symulacja medyczna i metodyka nauczania".

Szkolenie I stopnia – BasIQ obejmuje następujące zagadnienia: 

  • Podstawowe założenia symulacji medycznej.
  • Podstawowe informacje dotyczące prowadzenia dydaktyki w centrum symulacji.
  • Opracowywanie i realizacja scenariuszy symulacyjnych.
  • Podstawy debriefingu.
  • Praca z pacjentami standaryzowanymi.
  • Zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej.
  • Edukacja interprofesjonalna.
  • Metody oceny w symulacji: egzaminy OSCE, drzewa decyzyjne.

Więcej szczegółów i informacje o zapisach