W dniu 1 lutego 2019r. w Centrum Symulacji Medycznej odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli jednostek z Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz dr hab. n. med. Kamila Torres kierownika Centrum Symulacji Medycznej i mgr Magdaleny Hordeńskiej koordynatora Programu Standaryzowanego Pacjenta „SP2B”.

Spotkanie odbyło się w związku z realizacją Programu Standaryzowanego Pacjenta „SP2B” i planowanym udziałem pacjentów standaryzowanych w zajęciach dydaktycznych na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019. Spotkanie miało charakter informacyjno – organizacyjny. Przedstawiono między innymi zasady planowania i zamawiana udziału pacjentów standaryzowanych w zajęciach dydaktycznych w najbliższym semestrze oraz ramowy plan działania. W spotkaniu wzięło udział dwadzieścia osób wyznaczonych przez prof. dr. hab. n. med. Irenę Wrońską Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.