W dniach 21 – 25 stycznia w Centrum Symulacji Medycznej odbyły się zajęcia z udziałem Pacjentów Standaryzowanych na kierunku pielęgniarstwo. Zajęcia odbywały sią dla studentów I roku studiów II stopnia. Zajęcia realizowali pracownicy Zakładu Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Zakładu Onkologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu. 

Scenariusz realizowany był w symulowanym mieszkaniu. Tematyka scenariusza dotyczyła problemów osoby w wieku geriatrycznym z ryzykiem depresji. Elementem scenariusza była ocena stanu pacjenta przy użyciu wybranych narzędzi Całościowej Oceny Geriatrycznej.