Rozpoczęła się kolejna rekrutacja kandydatów na pacjentów standaryzowanych. Najbliższa edycja szkolenia kandydatów przewidziana jest na luty i marzec 2019 r. Zgodnie z założeniami Programu Pacjent Standaryzowany „SP2B” rekrutacja obejmuje zgłoszenie, rozmowę telefoniczną, rozmowę kwalifikacyjną oraz wywiad grupowy dla kandydatów. Cieszymy się, że programem „SP2B” zainteresowały się osoby związane z różnego rodzaju teatrami amatorskimi działającymi w Lublinie. Liczymy na owocną współpracę na rzecz poprawy jakości kształcenia naszych studentów.